BLI MEDLEM

Vill du bli medlem?

betala 150 kr PlusGironummer: 77 77 57-6

Märk inbetalningen med namn och din epostadress så postar vi ditt medlemsnummer

 

För mer information kontakta oss på

info@skytteframjandet.se